Subsidies

Het waterschap ondersteunt graag initiatieven van bewoners en agrariërs.

Voor bewoners is er subsidie mogelijk voor initiatieven die bijdragen aan het vergroten van waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied: de subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven.

Voor agrariërs is er subsidie voor initiatieven om bodemdaling en klimaatverandering tegen te gaan in ons waterschapsgebied: de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem.

Op deze pagina staat een overzicht van alle lopende subsidiemogelijkheden.


Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven

Het waterschap steunt met deze subsidieregeling lokale, particuliere, initiatieven die zorgen voor meer waterbewustzijn. Het is hierbij belangrijk dat er sprake is van een collectief, maatschappelijk element.

Financiële ondersteuning

Voor activiteiten geldt dat het in het gebied van ons waterschap moet plaatsvinden. Per aanvraag is er maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten betaalt. Voor de aanschaf van regentonnen en groene daken is de vergoeding maximaal 30%.

Aanvraag Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

Stap 1)

Maak een plan van aanpak (docx, 24 kB)

Stap 2)

Maak een kostenraming (xlsx, 12 kB)

Stap 3)

U kunt een Blauwe Bewonersinitiatief aanvragen. Houdt uw kostenraming en plan van aanpak bij de hand. Deze voegt u als bijlage toe.

Overige informatie

Subsidie Regionaal partnerschap voor water en bodem

Op 12 april 2023 is de regeling Regionaal partnerschap voor water en bodem opnieuw open gegaan. De regeling is bedoeld voor agrariërs die bovenwettelijke maatregelen willen treffen om de waterkwaliteit te verbeteren.

U vindt hieronder een link naar de pagina met meer informatie over (het aanvragen van) de subsidie. Ook kunt u zich abonneren op de @grariër, de digitale agrarische nieuwsbrief.