Actuele Keur en Leggers

De Keur en Leggers zijn onderdeel van de regelgeving van het waterschap. In de Keur staan de verbods- en gebodsbepalingen ter bescherming en instandhouding van de waterhuishouding en waterstaatswerken. In de Leggers staat waaraan de waterstaatswerken wat betreft ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud ervan. Keur en Leggers worden regelmatig geactualiseerd. Hier vindt u de actuele versies. U heeft hiervandaan ook toegang tot oude versies en (indien van toepassing) nog niet vastgestelde nieuwe (concept)versies.

De Leggers

Vanaf 7 mei 2021 gelden de volgende leggers:

Legger voor de oppervlaktewateren

Legger voor de primaire waterkeringen

Legger voor de regionale waterkeringen

Het gebruik van de digitale kaarten

Wanneer u een kaart bij de Keur of een Legger wilt bekijken en gebruiken, volg dan wanneer de kaart in beeld is onderstaande stappen:

  • Vul de gewenste locatie in onder 'Zoeken' (midden, bovenaan in beeld).
  • Klik de vinkjes aan voor de gewenste voorgrondlagen (watersystemen), bijvoorbeeld Waterkeringen en Legger Oppervlaktewater.
  • Bekijk eventueel de legenda voor de bijzonderheden in het gebied.
  • Klik op de geopende kaart op een onderdeel, bijvoorbeeld een watergang of een kunstwerk. Er verschijnt dan een popup-venster met extra informatie over dat object.

Eerdere versies

Eerdere versies van Keur en Leggers zijn nog beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd.

Toekomstige versies

Het waterschap actualiseert de Keur en Leggers regelmatig. Bekijk of er mogelijk nieuwe (concept)versies zijn en zo ja, wanneer deze ingaan.