Reden van aanschrijving opzoeken

Zoek de reden van uw aanschrijving op

Met behulp van een kaart kunt u zien over welke watergang/kering u een aanschrijving heeft gekregen en wat de reden(en) daarvan is.

Kies de schouwcontrole die voor u van toepassing is:

Gereed melden of reageren

Meld uw onderhoudsplicht gereed of reageer op uw aanschrijving

Heeft u een schouwbrief gekregen over onderhoud aan watergangen? Dan kunt u op de aanschrijving reageren of het onderhoud gereedmelden via  Zelf regelen.

Niet naleven van een onderhoudsplicht

Wanneer blijkt dat er geen of niet goed onderhoud is gepleegd dan ontvangt de onderhoudsplichtig een brief met het verzoek om binnen een gestelde periode het onderhoud alsnog uit te voeren en gereed te melden via de website.  Mocht het onderhoud dan nog steeds niet of niet voldoende uitgevoerd zijn gaan wij over tot handhaving. Bij een dwangsom zijn de kosten € 2,50 per meter slootkant, met een totaal van minimaal € 500,-. Bij een bestuursdwang voert het waterschap onderhoud uit op kosten van de onderhoudsplichtige.

Tips onderhoud en veel gestelde vragen

Bekijk de onderhoudstips voor sloten, dijken of baggeren.

Overheid.nl over uw buurt

Blijf op de hoogte van berichten vanuit de overheid die van invloed zijn op uw omgeving. Dit kan via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’.

Contact

Het Schouwteam, (030) 209 73 65.