Secundaire watergang

Werkzaamheden bij type schouw

Bij een secundaire watergang worden twee verschillende schouwcontroles gehouden. Elke schouwcontrole heeft andere aandachtspunten waar het Schouwteam op controleert. Hieronder staat per schouw beschreven aan welke onderhoudswerkzaamheden een onderhoudsplichtige moet voldoen.

  • Ga naar Najaarsschouw, controle periode is van woensdag 25 oktober t/m woensdag 8 november 2023
  • Ga naar Houtschouw, controle periode is van woensdag 25 oktober t/m woensdag 8 november 2023

Informatie secundaire watergang

  • Definitie secundaire watergang: oppervlaktewater dat van beperkt belang is voor de waterbeheersing*.
  • Algemeen: het waterschap of door een ander openbaar lichaam draagt zorg voor het baggeren.

*waterbeheersing:  het geheel van meten en regelen van debieten, peilen en stroomsnelheden ten behoeve van het waterbeheer.