Primaire waterkeringen, dijken langs Rhenen tot en met Schoonhoven

Primaire waterkering, dijken langs Rhenen tot en met Schoonhoven

Bij een primaire waterkering wordt 1 schouwcontrole gehouden. Klik op de link en lees meer over welke onderhoudswerkzaamheden een onderhoudsplichtige moet voldoen.

  • Dijkschouw, controle periode van 1e maandag van april, juli en oktober

Informatie waterkering

  • Definitie primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze behoort tot een dijkring ofwel vóór een dijkring is gelegen, aangegeven in de Legger van het waterschap.