Primaire watergangen

Werkzaamheden bij een primaire watergang

Bij een primaire watergang worden twee verschillende schouwcontroles gehouden. Elke schouwcontrole heeft andere aandachtspunten waar het Schouwteam op controleert. Hieronder staat per schouw beschreven aan welke onderhoudswerkzaamheden een onderhoudsplichtige moet voldoen.

  • Ga naar Najaarschouw, controle periode: woensdag 25 oktober t/m woensdag 8 november 2023
  • Ga naar Houtschouw, controle periode:  woensdag 25 oktober t/m woensdag 8 november 2023

Informatie primaire watergang

  • Definitie primaire watergang: oppervlaktewater dat van overwegend belang is voor de waterbeheersing*. Ook wel hoofdwatergang.
  • Algemeen: het waterschap of door een ander openbaar lichaam draagt zorg voor de watergang zelf. Uitgezonderd de oevers etc.

*Waterbeheersing:  het geheel van meten en regelen van debieten, peilen en stroomsnelheden ten behoeve van het waterbeheer