Permanente drainage percelen

Plichten opzoeken die van toepassing zijn op

Permanente drainage.

Hieronder wordt verstaan het ontwateren van percelen ten behoeve van landbouw, begraafplaatsen, sportvelden of ter voorkoming van wateroverlast op straat, waarbij de grondwaterstand wordt verlaagd door middel van horizontale drains aangelegd onder vrij verval. Het afstromende grondwater wordt geloosd. Ten behoeve van de landbouw kan de drainage tevens ingezet worden als infiltratieleidingen in de vorm van onderwaterdrainage.

Permanente drainage is niet bedoeld voor het drooghouden en beschermen van ondergrondse bebouwing/infrastructuur, hiervoor is  grondwateronttrekking voor drooghouden en beschermen van ondergrondse bebouwing/infrastructuur van toepassing.

Hoe het werkt

  1. Maak een keuze: klik op een activiteit die voor u van toepassing is;
  2. U krijgt een schema te zien: beantwoord de vragen en volg de pijlen voor een resultaat. Er is voor elke vraag een uitleg te vinden in het document;
  3. U heeft de kaart en de uitvoeringsregels bij de Keur nodig:
  • De kaart: heeft u nodig om de vragen van het schema te beantwoorden.
  • Uitvoeringsregels: in het schema eindigt u bij een resultaat: een paragraaf uit de Uitvoeringsregels. Hier vindt u de regels en plichten die voor uw activiteit van toepassing zijn.

Maak een keuze

Is uw grondwateronttrekking vergunningplichtig? Dan moet er ook een m.e.r. beoordeling plaatsvinden en worden ingediend bij het waterschap. Het waterschap neemt dan een m.e.r. beoordelingsbesluit. Dit m.e.r. beoordelingsbesluit moet als bijlage bij de vergunningaanvraag ingediend worden.

Om het waterbeheer in goede banen te leiden, bestaan er regels en wetten. Zo is er de Waterwet die voor heel Nederland geldt en heeft iedere waterschap eigen regels opgesteld om het watersysteem te beschermen. Dit is uitgewerkt in de Keur en in de bijbehorende documenten. Hierin zijn regionale regels opgenomen.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358