Werkzaamheden uitvoeren op of bij een waterkering

Plichten opzoeken die van toepassing zijn op

Het uitvoeren van werkzaamheden op of bij een waterkering. Hier wordt bijvoorbeeld onder verstaan: het overslaan van grond of materialen over de waterkering heen naar een beunbak of een ponton.

Het aanleggen of verwijderen van bijvoorbeeld objecten valt hier niet onder. Hiervoor is Objecten, constructies, vaartuigen, schuttingen, hekwerken, raster, wegen, paden of andere (weg)verhardingen van toepassing.

Hoe het werkt

  1. Maak een keuze: klik op een activiteit die voor u van toepassing is;
  2. U krijgt een schema te zien: beantwoord de vragen en volg de pijlen voor een resultaat. Er is voor elke vraag een uitleg te vinden in het document;
  3. U heeft de kaart en de uitvoeringsregels bij de Keur nodig:
  • De kaart: heeft u nodig om de vragen van het schema te beantwoorden.
  • Uitvoeringsregels: in het schema eindigt u bij een resultaat: een paragraaf uit de Uitvoeringsregels. Hier vindt u de regels en plichten die voor uw activiteit van toepassing zijn.

Maak een keuze

Naast de regelgeving die geldt voor het uitvoeren van werkzaamheden op of bij een waterkering kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Voor advies van een vergunningverlener kunt u een vooroverleg aanvragen.

Om het waterbeheer in goede banen te leiden, bestaan er regels en wetten. Zo is er de Waterwet die voor heel Nederland geldt en heeft iedere waterschap eigen regels opgesteld om het watersysteem te beschermen. Dit is uitgewerkt in de Keur en in de bijbehorende documenten. Hierin zijn regionale regels opgenomen.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358