Op- of onderbemaling en (tijdelijke) peilafwijkingen

Plichten opzoeken die van toepassing zijn op

Het realiseren van een afwijkend peil (ten opzichte van de in het peilbesluit vastgestelde waterpeilen). Het kan bijvoorbeeld gaan om een op- of onderbemaling, een hoogwatervoorziening, een - al dan niet tijdelijke - peilafwijking in verband met werkzaamheden of om een ander soort peilafwijking.

Het tijdelijk afdammen van een watergang en daarin tijdelijk het peil verlagen ten behoeve van de uitvoering van werken (bijvoorbeeld de aanleg van een dam met duiker) valt niet onder de activiteit "Op- of onderbemaling en (tijdelijke) peilafwijkingen". Hiervoor is "Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater (pdf, 806 kB)"  van toepassing.

Hoe het werkt

  1. Maak een keuze: klik op een activiteit die voor u van toepassing is;
  2. U krijgt een schema te zien: beantwoord de vragen en volg de pijlen voor een resultaat. Er is voor elke vraag een uitleg te vinden in het document;
  3. U heeft de kaart en de uitvoeringsregels bij de Keur nodig:
  • De kaart: heeft u nodig om de vragen van het schema te beantwoorden.
  • Uitvoeringsregels: in het schema eindigt u bij een resultaat: een paragraaf uit de Uitvoeringsregels. Hier vindt u de regels en plichten die voor uw activiteit van toepassing zijn.

Maak een keuze

Om het waterbeheer in goede banen te leiden, bestaan er regels en wetten. Zo is er de Waterwet die voor heel Nederland geldt en heeft iedere waterschap eigen regels opgesteld om het watersysteem te beschermen. Dit is uitgewerkt in de Keur en in de bijbehorende documenten. Hierin zijn regionale regels opgenomen.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358