Lozen, onttrekken en afvoeren van water

Onttrekken van grondwater in een gebied met grondwatergevoelige natuur V6 (pdf, 503 kB)Plichten die van toepassing zijn op

Het lozen, afvoeren en onttrekken van water.

Hoe het werkt

  1. Maak een keuze: klik op een activiteit die voor u van toepassing is;
  2. U krijgt een schema te zien: beantwoord de vragen en volg de pijlen voor een resultaat. Er is voor elke vraag een uitleg te vinden in het document;
  3. U heeft de kaart en de uitvoeringsregels bij de Keur nodig:
  • De kaart: heeft u nodig om de vragen van het schema te beantwoorden.
  • Uitvoeringsregels: in het schema eindigt u bij een resultaat: een paragraaf uit de Uitvoeringsregels. Hier vindt u de regels en plichten die voor uw activiteit van toepassing zijn.

Maak een keuze

Lozen/ afvoeren

Onttrekken

Heeft u vragen over uw geplande activiteit?

Bel ons 030 - 209 7358

Regelgeving

Wilt u de bijbehorende regels lezen? Download hier de hele tekst.

De regels met betrekking tot de waterkwaliteit staan in het Activiteitenbesluit en het Besluit lozingen buiten inrichtingen (Blbi).

Regionale regels

Naast de Waterwet (geldt voor heel Nederland) heeft ieder waterschap een Keur. Hierin zijn de regionale regels opgenomen.