Graven / Graafwerkzaamheden

Plichten opzoeken die van toepassing zijn op

Met graafwerkzaamheden bedoelen bedoelen we activiteiten waarvoor geen specifieke regelgeving is, denk aan:

  • ontgravingen voor de realisatie van bouwwerken;
  • aanleggen, verlengen, verbreden of verdiepen van een watergang, vijver of waterberging;
  • het verleggen van waterkeringen.

Graafwerkzaamheden bij het het aanleggen van kabels valt hier niet onder. Hiervoor zijn de plichten en regels voor kabels en leidingen van toepassing.

Hoe het werkt

  1. Maak een keuze: klik op een activiteit die voor u van toepassing is;
  2. U krijgt een schema te zien: beantwoord de vragen en volg de pijlen voor een resultaat. Er is voor elke vraag een uitleg te vinden in het document;
  3. U heeft de kaart en de uitvoeringsregels bij de Keur nodig:
  • De kaart: heeft u nodig om de vragen van het schema te beantwoorden.
  • Uitvoeringsregels: in het schema eindigt u bij een resultaat: een paragraaf uit de Uitvoeringsregels. Hier vindt u de regels en plichten die voor uw activiteit van toepassing zijn.

Maak een keuze

Om het waterbeheer in goede banen te leiden, bestaan er regels en wetten. Zo is er de Waterwet die voor heel Nederland geldt en heeft iedere waterschap eigen regels opgesteld om het watersysteem te beschermen. Dit is uitgewerkt in de Keur en in de bijbehorende documenten. Hierin zijn regionale regels opgenomen.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358