Steigers of vlonders

Plichten opzoeken die van toepassing zijn op

Het aanleggen, wijzigen en het verwijderen van steigers en vlonders.

  • Steiger: een werk dat over de watergang hangt. Het kan worden ondersteund middels palen in de watergang en of de waterkering.
  • Vlonder: een werk dat wordt (deels) aangebracht boven land of op de oeverzijde wordt gerealiseerd. het werk hangt niet over een watergang.

Hoe het werkt

  1. Maak een keuze: klik op een activiteit die voor u van toepassing is;
  2. U krijgt een schema te zien: beantwoord de vragen en volg de pijlen voor een resultaat. Er is voor elke vraag een uitleg te vinden in het document;
  3. U heeft de kaart en de uitvoeringsregels bij de Keur nodig:
  • De kaart: heeft u nodig om de vragen van het schema te beantwoorden.
  • Uitvoeringsregels: in het schema eindigt u bij een resultaat: een paragraaf uit de Uitvoeringsregels. Hier vindt u de regels en plichten die voor uw activiteit van toepassing zijn.

Maak een keuze

Aanleggen

Verwijderen

Om het waterbeheer in goede banen te leiden, bestaan er regels en wetten. Zo is er de Waterwet die voor heel Nederland geldt en heeft iedere waterschap eigen regels opgesteld om het watersysteem te beschermen. Dit is uitgewerkt in de Keur en in de bijbehorende  documenten. Hierin zijn regionale regels opgenomen.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358