Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar

Politieke partij

Partij van de Arbeid (PvdA)

Portefeuille

Strategische onderwerpen

 • Klimaatadaptatie (gevolgen klimaatverandering, wateroverlast en ruimtelijke adaptatie)
 • Duurzaamheid
 • Zuiver (waterketenbeleid, zuiveringsbeheer en Netwerk Water en Klimaat)

Thematische onderwerpen

 • Archief- en databeheer
 • Internationaal

Projecten

 • Grootonderhoudsprogramma Zuiver

Gebied

Leidsche Rijn (omvat gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Stichtse Vecht – ten oosten van de A2), met als strategische relaties Gemeente Utrecht, Gemeente Nieuwegein en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).

Externe vertegenwoordigingen

 • Netwerk Water en Klimaat (voorheen Winnet)
 • Commissie internationale samenwerking (Cinter), UvW
 • Commissie waterketen en emissies (CWE), UvW
 • AQUON (tevens DB-lid)
 • RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Social media

Constantijn Jansen op de Haar

Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar
Hoogheemraad en vierde loco
Logo PvdA