Hoogheemraad Nanda van Zoelen

Politieke partij

Partij van de Arbeid (PvdA)

Portefeuille

Strategische onderwerpen

 • Klimaatadaptatie (gevolgen klimaatverandering, wateroverlast en ruimtelijke adaptatie: duo met dhr. De Groot: zoetwatervoorziening West-Nederland en waterbeschikbaarheid eigen gebied)
 • Zuiver (Waterketenbeleid, zuieringsbeheer en Netwerk Water en Klimaat)
 • Duurzaamheid (Grondstoffenterugwinning, Circulaire Economie; duo met mw. Otterman t.a.v. Zuiver, Waterketen)
 • Digitale transformatie
 • Cultuurhistorie en erfgoed
 • Blauwe agenda (incl. grondwaterbeleid)

Thematische onderwerpen

 • Grond- en assetbeleid
 • Recreatief medegebruik oppervlaktewateren
 • Archief- en databeheer
 • Internationaal

Projecten

 • Grootonderhoudsprogramma Zuiver

Gebied

 • Leidsche Rijn (omvat gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Stichtse Vecht – ten oosten van de A2), met als strategische relaties:
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Nieuwegein
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Externe vertegenwoordigingen

 • Het Waterschapshuis
 • Netwerk Water en Klimaat (voorheen Winnet)
 • Bestuurlijk platform Zoetwater West-Nederland
 • Commissie internationale samenwerking (Cinter), UvW
 • Commissie waterketen en emissies (CWE), UvW
 • AQUON (tevens DB-lid)
 • RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Nanda van Zoelen

Nanda van Zoelen
Hoogheemraad en vierde loco
Logo PvdA