Hoogheemraad Karin Sommer - de Vries

Politieke partij

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Portefeuille

Strategische onderwerpen

 • Toekomstbestendig begroten (Financiën en belastingen)

 • Waterbewustzijn (Cultuurhistorie en educatie, waterbewustzijn, project 2022)

 • Klimaatadaptatie (Zoetwatervoorziening West-Nederland en waterbeschikbaarheid eigen gebied)

Thematische onderwerpen

 • Financiën en belastingen
 • Grond- en assetbeleid
 • Recreatief medegebruik oppervlaktewateren
 • Vaarwater- en viswaterbeleid

Projecten

 • Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening+ (KWA+)

Gebied

 • Oude Rijn (ten westen van A2, gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen ad Rijn, Nieuwkoop en Stichtse Vecht), met als strategische relaties
 • Gemeente Woerden
 • Hoogheemraadschap van Rijnland

Externe vertegenwoordigingen

 • Commissie Bestuur, Financiën, Communicatie, Financiën (CBCF), UvW
 • Bestuur BghU
 • Bestuurlijk platform Zoetwater West Nederland
 • Kavelruil commissie Kamerik- Harmelen
 • Stuurgroep Gouwe Wiericke (samen met de heer B. de Groot)
 • Stuurgroep Kockengen Waterproof

Karin Sommer - de Vries

Logo CDA