Hoogheemraad Els Otterman

Politieke partij

Water Natuurlijk

Portefeuille

Strategische onderwerpen

 • Sterke Lekdijk/Waterveiligheid (project Sterke Lekdijk gebiedsgericht)
 • Grondstrategie/-aankoop Sterke Lekdijk
 • Toekomstbestendig begroten
 • Duurzaamheid (duo: Energietransitie, Biodiversiteit, Green Deals waterschappen, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
 • RO/Omgevingswet
 • Waterraad

Thematische onderwerpen

 • Financiën en belastingen
 • Biodiversiteit
 • Innovatie

Gebied en relaties

 • Kromme Rijn (gemeenten De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Houten) met als specifieke strategische relaties voor HDSR:
 • Gemeente Houten
 • Natuurorganisaties

Externe vertegenwoordigingen

 • Commissie bestuur, communicatie, financiën (CBCF) UvW
 • Commissie waterkeringen (CWK), UvW
 • Commissie Muskusrattenbeheer (CMB), UvW
 • Bestuur BghU
 • Muskusratten beheer (MRB) West- en Midden-Nederland
 • RES U16 & Bestuurstafel klimaat neutrale regio U16
 • REP U16/ IRP
 • Stuurgroep Kromme Rijn landschap
 • Kavelruilcommissie Kamerik-Harmelen

Els Otterman

Hoogheemraad en eerste loco
Logo Water Natuurlijk