Hoogheemraad Els Otterman

Politieke partij

Water Natuurlijk

Portefeuille

Strategische onderwerpen

  • Sterke Lekdijk/Waterveiligheid (project Sterke Lekdijk gebiedsgericht)
  • Duurzaamheid (duo: Energietransitie, Biodiversiteit, Green Deals waterschappen, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
  • RO/Omgevingswet

Thematische onderwerpen

  • Biodiversiteit
  • Waterbeheerprogramma
  • Innovatie
  • Grondwaterbeleid

Gebied

  • Kromme Rijn (gemeenten De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Rhenen en Houten) met als specifieke strategische relaties Gemeente Houten en de landbouwsector.

Externe vertegenwoordigingen

  • Commissie waterkeringen (CWK), UvW
  • RES U16, REP U16, bestuurstafel klimaatneutrale regio U16

Social media

Els Otterman

Hoogheemraad en eerste loco
Logo Water Natuurlijk