Hoogheemraad Bert de Groot

Politieke partij

Landbouw, Natuur & Economie (geborgden)

Portefeuille

Strategische onderwerpen

 • Bodemdaling Veenweide
 • Gezond water (waterkwaliteit, kaderrichtlijn water)
 • Zoetwatervoorziening West-Nederland en waterbeschikbaarheid eigen gebied (duo met mw. Van Zoelen)
 • Grondaankoop in relatie tot RVS
 • RO/Omgevingswet
 • Stikstofproblematiek

Thematische onderwerpen

 • Keur/ Waterschapsverordening
 • Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
 • Vaarwater- en viswaterbeleid
 • Regionale waterkeringen en overige keringen
 • Beleid peilbeheer en peilbesluiten
 • Grondaankoop en grondbank (in relatie met RVS)

Projecten

 • Regionale waterkeringen incl. GHIJ Noord
 • Gekanaliseerde Hollandse IJssel
 • Grootonderhoudsprogramma’s Watersysteem
 • Project KWA+

Gebied en relaties

 • Landbouwsector
 • Utrecht-West
 • IJssel (gemeenten Lopik, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Krimpenerwaard)
 • Oude Rijn (ten westen van A2, gemeenten Woerden (m.u.v. polder 's-Gravesloot), Bodegraven-Reeuwijk, Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop en Stichtse Vecht) met als specifieke strategische relaties voor De Stichtse Rijnlanden:
 • Gemeente Woerden
 • Hoogheemraadschap van Rijnland

Externe vertegenwoordigingen

 • Commissie watersystemen (CWS), UvW
 • Gebiedscommissie Utrecht-West
 • Platform Utrechtse waarden
 • Klimaatslim boeren op Veen
 • RBO West
 • Stuurgroep Gouwe Wiericke
 • Stuurgroep Kockengen Waterproof

Bert de Groot

Hoogheemraad en tweede loco
Logo fractie Landbouw, Natuur en Economie (LNE)