Hoogheemraad Bert de Groot

Politieke partij

Landbouw, Natuur & Economie (geborgden)

Portefeuille

Strategische onderwerpen

 • Gezond water (waterkwaliteit, kaderrichtlijn water)
 • Bodemdaling veenweide
 • RO/Omgevingswet

Thematische onderwerpen

 • Waterkwaliteit, veenweidebeleid en beleid peilbeheer
 • Implementatie Omgevingswet, de Keur/Waterschapsverordening, en vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH)
 • Regionale en overige keringen

Projecten

 • Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ)
 • Regionale waterkeringen inclusief GHIJ-Noord
 • Grootonderhoudsprogramma’s Watersysteem

Gebied

IJssel (gemeenten Lopik, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Krimpenerwaard) met als specifieke strategische relaties natuurorganisaties.

Externe vertegenwoordigingen

 • Commissie watersystemen (CWS), UvW
 • RBO West

Bert de Groot

Hoogheemraad Bert de Groot
Hoogheemraad en tweede loco
Logo fractie Landbouw, Natuur en Economie (LNE)