Hoogheemraad Bernard de Jong

Politieke partij

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Portefeuille

Strategische onderwerpen

 • Toekomstbestendig begroten (financiën en belastingen)
 • Waterbewustzijn (cultuurhistorie en educatie, waterbewustzijn, project 2022)
 • klimaatadaptatie (zoetwatervoorziening West-Nederland en waterbeschikbaarheid eigen gebied)

Thematische onderwerpen

 • Financiën en belastingen
 • Grondbeleid
 • Recreatief medegebruik oppervlaktewateren
 • Vaarwater- en viswaterbeleid

Projecten

 • Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening+ (KWA+)

Gebied

Oude Rijn (ten westen van de A2, gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop en Stichtse Vecht) met als strategische relaties Gemeente Woerden en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Externe vertegenwoordigingen

 • Commissie Bestuur, Financiën, Communicatie, Financiën (CBCF), UvW
 • Bestuur BghU
 • Bestuurlijk platform Zoetwater West-Nederland
 • Stuurgroep Gouwe Wiericke
 • Stuurgroep Kockengen Waterproof

Bernard de Jong

Hoogheemraad en derde loco
Logo CDA