Hoogheemraad Bernard de Jong

Politieke partij

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Portefeuille

Strategische onderwerpen

  • Toekomstbestendig begroten (financiën en belastingen)
  • Waterbewustzijn (cultuurhistorie en educatie, waterbewustzijn, project 2022)
  • klimaatadaptatie (zoetwatervoorziening West-Nederland en waterbeschikbaarheid eigen gebied)

Thematische onderwerpen

  • Financiën en belastingen
  • Grondbeleid
  • Recreatief medegebruik oppervlaktewateren
  • Vaarwater- en viswaterbeleid

Projecten

  • Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening+ (KWA+)

Gebied

Oude Rijn (ten westen van de A2, gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop en Stichtse Vecht) met als strategische relaties Gemeente Woerden en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Externe vertegenwoordigingen

  • Commissie Bestuur, Financiën, Communicatie, Financiën (CBCF), UvW
  • Bestuur BghU
  • Bestuurlijk platform Zoetwater West-Nederland
  • Stuurgroep Gouwe Wiericke
  • Stuurgroep Kockengen Waterproof

Bernard de Jong

Hoogheemraad Bernard de Jong
Hoogheemraad en derde loco
Logo CDA