Dijkgraaf Jeroen Haan

Portefeuille

Strategische onderwerpen

  • Digitalisering
  • Sterke Lekdijk/Waterveiligheid

Thematische onderwerpen

  • Bedrijfsvoering (HRM, juridische zaken, muskusrattenbeheer)
  • Muskusrattenbeheer
  • Communicatie en calamiteitenzorg

Projecten

  • Sterke Lekdijk

Gebied

HDSR ‘overall’, met als specifieke strategische relaties Rijkswaterstaat en Provincie Utrecht.

Externe vertegenwoordigingen

  • Ledenvergadering Unie van Waterschappen (UvW)
  • Bestuurlijk (landelijk) Platform Zoetwater (zoetwatervoorziening overall)
  • Het Waterschapshuis
  • Stuurgroep Deltaprogramma

Social media

Blogs & Vlogs

Dijkgraaf Jeroen Haan maakt blogs en vlogs om te vertellen en te laten zien waar hij mee bezig is en wat hem bezighoudt.