Dijkgraaf Jeroen Haan

Portefeuille

Thematische onderwerpen

 • Bedrijfsvoering (HRM, juridische zaken, muskusrattenbeheer)
 • Reguliere grondaankopen
 • Communicatie en calamiteitenzorg
 • HDSR 'overall', met als specifieke strategische relaties voor HDSR:
  • Rijkswaterstaat
  • Provincie Utrecht

Externe vertegenwoordigingen

 • Ledenvergadering Unie van Waterschappen (UvW)
 • Dagelijks bestuurder UvW, portefeuille waterveiligheid
 • Stuurgroep Deltaprogramma
 • Stuurgroep Water
 • Voorzitter Muskusrattenbeheer (MRB) West- en Midden-Nederland
 • Voorzitter BghU
 • Maatschappelijke Raad Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Social media

Blogs & Vlogs

Dijkgraaf Jeroen Haan maakt blogs en vlogs om te vertellen en te laten zien waar hij mee bezig is en wat hem bezighoudt.