Commissies

Diverse commissies ondersteunen vanuit hun eigen expertise het bestuur bij het nemen van besluiten.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die naar eigen inzicht aspecten van het waterschapsbeleid en de uitvoering daarvan onder de loep neemt.

Commissies van advies

Het waterschap heeft twee commissies van advies met ieder hun eigen aandachtsgebied:

Bezwarencommissie

De commissie behandeling bezwaren is een onafhankelijke commissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die het waterschap als overheid betreffen.