Vangstcijfers

De vangsten worden exact bijgehouden in de vangstregistratie, een landelijk registratiesysteem voor muskusrattenbeheer. Iedere week worden de cijfers per vanggebied ingevoerd.

Op basis van deze cijfers kan de teamleider samen met de veldcoördinator zien waar een populatie van muskusratten dreigt te ontstaan en waar eventueel extra vangmiddelen uitgezet moeten worden. In West en Midden Nederland zijn muskus- en beverratten intensief weggevangen. Daardoor is het aantal muskusratten sterk gedaald. Het aantal beverratten is zelfs nagenoeg teruggebracht tot nul.

Analyseren gegevens

Naast de vangsten, zijn ook het aantal kilometers watergang en velduren belangrijke gegevens bij de beheersing van de muskusrattenpopulatie. Dat maakt het mogelijk om de vangsten per uur, uren per kilometer en de vangsten per kilometer te bekijken. De acht beheerorganisaties in Nederland hebben afgesproken om bij onderlinge vergelijkingen het aantal vangsten per kilometer te gebruiken. In onderstaande tabel staan deze gegevens van afgelopen 10 jaar uit ons beheergebied.

Bijvangsten

Bestrijders van Muskusrattenbeheer werken uitsluitend met goedgekeurde klemmen en vangkooien. Bestrijders zetten het vangmateriaal zo uit dat de kans om andere dieren te vangen zo klein mogelijk is. Dit is een belangrijk onderdeel van de opleiding die elke bestrijder heeft gevolgd. Toch zijn bijvangsten helaas niet helemáál te voorkomen. Om ook hierop zo goed mogelijk te kunnen sturen wordt in vangstregistratie geregistreerd hoeveel en welke andere dieren er gevangen worden. Samen met de andere beheerorganisaties wordt het vangmateriaal verder ontwikkeld om vangsten van andere dieren zo veel mogelijk te voorkomen.