Toegankelijkheid

Muskusrattenbeheer Midden en West Nederland vindt het belangrijk dat iedereen die onze site bezoekt deze goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan onder meer gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

De eerste maatregelen om te voldoen aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid zijn inmiddels genomen. In onze toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken op deze website die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via muskusrattenbeheer@hdsr.nl.