Beheerorganisaties in Nederland

De 25 waterschappen in Nederland hebben de wettelijke taak om graafschade aan waterstaatswerken te voorkomen. Veel waterschappen hebben de krachten gebundeld. In Nederland zijn acht beheerorganisaties die de populatie muskusratten en beverratten laag houden om zo graafschade te voorkomen. De acht beheerorganisaties werken binnen de Unie van Waterschappen aan verdere professionalisering.