Veldproef Muskusratten

In opdracht van de Unie van Waterschappen heeft het bureau Altenburg & Wymenga en de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar het beheer van de muskusrat in Nederland. Een synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies. Je kunt het volledige rapport hier downloaden. (pdf, 1.2 MB)