Indrukwekkend gangenstelsel tentoongesteld

In de openbare hal van het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een afdruk van PUR-schuim van een gangenstelsel van muskusratten tentoongesteld. De PUR-afdruk is gemaakt in het kader van een onderzoek naar de omvang van graafschade van muskusratten. Door een muskusrattenbouw te vullen met PURschuim wordt de omvang van de graverij letterlijk in beeld gebracht. En dat levert een imposant beeld op dat tot eind juni op de Poldermolen 2 in Houten te zien is.

De STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, doet dit voorjaar onderzoek naar de omvang van graverij door muskusratten en de invloed daarvan op de veiligheid van dijken en kades. Er is al langere tijd de nodige discussie over nut of noodzaak van muskusrattenbestrijding. Dit was voor de Unie van Waterschappen aanleiding om in 2013 te starten met een landelijke veldproef, waarin de effectiviteit van muskusratbestrijding wordt onderzocht. Het STOWA-onderzoek richt zich vooral op de vraag hoe groot de invloed van graafschade van muskusratten is op de hoogte, stabiliteit en daarmee de veiligheid van waterkeringen.

Het voorkomen van graafschade van muskusratten is een taak van het waterschap. Muskusrattenbeheer voert deze taak uit namens zes waterschappen in West en Midden Nederland. Naast informatie over het onderzoek van STOWA is in de hal van De Stichtse Rijnlanden ook informatie te vinden over het werk van de muskusrattenbestrijders.