Melding muskusrat

In de wet is vastgelegd dat waterschappen alle dijken, oevers en kanalen moeten beschermen tegen schade van muskus- en beverratten.

Muskusrat gezien?

De Stichtse Rijnlanden werkt aan uw veiligheid. Wij zorgen voor een systeem van dijken, oevers, sloten, stuwen en gemalen die nodig zijn om dit gebied droog te houden. Dit hele systeem is gevoelig voor schade van muskus- en beverratten. Deze schade is op dit moment alleen te voorkomen door de muskus- en beverratten te vangen en de populatie zo klein mogelijk te houden.

Het speuren naar en vangen van muskusratten vergt vakkennis. Opleiding, aansturing en uitvoering hebben zes waterschappen gebundeld in één organisatie: Muskusrattenbeheer.

Muskusrattenbeheer werkt in de beheergebieden van Hollands Noorderkwartier, Amstel, Gooi en Vecht, Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en De Stichtse Rijnlanden. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meld dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of via de telefoon 030 634 5756.


Muskusrat melden

OVP 05-09-08 (89)_1

Heeft u een muskusrat gezien? Bel ons dan via (030) 634 57 56, of meld het ons digitaal.

Muskusrattenbeheer

Meer informatie vindt u op de website Muskusrattenbeheer.

Meer weten?

Bel bureau Communicatie,

tel. (030) 634 59 66.