HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Koploperprojecten

Koploperprojecten

De ruimtelijke adaptatie coalitie Regio Utrecht werkt nu al aan oplossingen voor meer klimaatbestendigheid. We noemen dat de koploperprojecten. In de presentatie in de rechter kolom leest u hier meer over. Deze presentatie is gebruikt tijdens het ondertekenmoment op 18 maart 2016 (ondertekening Plan van Aanpak).

Merwedekanaal

De Coalitiepartners Provincie Utrecht, het waterschap en de gemeente Utrecht hebben intensief samengewerkt om klimaatadaptatie concreet te maken voor het gebied Merwedekanaalzone. Dat gebied gaat de komende jaren flink op de schop. Bureau LINT heeft een onderzoek uitgevoerd tijdens de planvormingsfase. In januari 2017 presenteerde het bureau de resultaten aan belanghebbenden. Zie een verslag op hun website.

Lees het ontwerpend onderzoek Merwedekanaalzone Klimaatadaptief (pdf, 26 MB).

Pilot Kanaleneiland Midden Samen werken aan klimaatbestendig wonen

Het waterschap heeft de afgelopen maanden meegewerkt aan een uniek watertoetsproces. We hebben voor het eerst contact met een woningcorporatie die met een renovatie aan de slag gaat. Hieronder en in het boekje (zie onderaan rechter balk) zijn de ervaringen te lezen.

Een groot deel van het woningbezit van de woningbouwverenigingen zal in de komende jaren ingrijpend gerenoveerd worden. Eén van de hoofdaandachtspunten hierbij is energiebesparing. Een klimaatadaptieve aanpak heeft nog niet de aandacht. Het waterschap, de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, en het ministerie van Infrastructuur en Milieu en woningcorporatie MITROS zijn bij elkaar gebracht door de Initiatiefgroep Klimaatbestendig Wonen (IKW). Samen is bekeken op welke wijze Kanaleneiland Midden klaar kan worden gemaakt voor periodes met heftige regenbuien, langdurige droge periodes en hittestress. Dit in combinatie met andere opgaven zoals gezondheid, leefkwaliteit en vergroten van de biodiversiteit. De renovatie van een aantal flats op Kanaleneiland Midden was de kans om juist daar het gesprek tussen de partijen te starten. Dit heeft geleid tot de opstelling van een inspiratiedocument én de directe aanpak van een aantal concrete maatregelen. Maar bovenal tot inzicht in elkaars leef- en denkwereld en daarmee is de kiem gelegd voor de start van een vruchtbare samenwerking.

Voor het waterschap was dit allemaal nieuw. We zijn intensief het proces ingestapt, ondanks dat in het plangebied Kanaleneiland geen formele wateropgave ligt, geen waterkering of watergang. Er liggen juist kansen om duurzaam om te gaan met regenwater, lokale waterberging en bewustwording over omgaan met water en gezond water. Dat is ons goed gelukt!

Citaat Henk Peter Kip, directeur bestuurder Mitros:

"Werken aan klimaatadaptatie is geen extra opgave, maar een andere manier van denken en samenwerken."

Citaat Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar:

"Waterschap De Stichtse Rijnlanden wil graag kijken naar de kansen voor water door samenwerking en synergie. Klimaatadaptatie in het stedelijk gebied is een lange termijn opgave van alle overheden, samen met de inwoners en ondernemers. Het biedt veel kansen voor een gezonde omgeving, maar is nog lang niet vanzelfsprekend!"


Pilot Kanaleneiland Midden Samen werken aan klimaatbestendig wonen

Pilot Kanaleneiland Midden Samen werken aan klimaatbestendig wonen

Pilot Kanaleneiland Midden Samen werken aan klimaatbestendig wonen

Pilot Kanaleneiland Midden Samen werken aan klimaatbestendig wonen

Boekje Klimaatbestendige wijkaanpak Kanaleneiland