Koploperprojecten klimaatbestendige stad

Negen Utrechtse overheden (plus de Veiligheidsregio Utrecht) werken samen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Specifiek werken ze aan oplossingen voor meer klimaatbestendigheid in het stedelijk gebied. De oplossingen die al in uitvoering zijn noemen we ook wel de koploperprojecten.

Hier vindt u een aantal voorbeelden.

Merwedekanaal

Klimaatadaptatie regio Utrecht helder in beeld gebracht

Magazine Het slimme klimaat

The smart climate

Klimaatadaptatie betekent (anders) samenwerken met overheden en gebiedspartners, dat doen we in de Coalitie. Enkele projecten in deze samenwerking laten we nu zien in het magazine ‘Het Slimme Klimaat’

Nederland loopt in de wereld voorop als het gaat om klimaatadaptatie. Om deze reden heeft de VN gekozen om een internationaal Kennisinstituut (Global Centre of Expertise on Climate Adaptation – GCECA) te huisvesten in Nederland. De gemeente en provincie Utrecht willen samen met ons waterschap dat dit kennisinstituut naar de regio Utrecht komt. De engelse versie van dit magazine ondersteunt het locatie-bod. In oktober zal de beslissing vallen of de regio Utrecht het kennisinstituut mag huisvesten.

Koploperproject 2: Pilot Kanaleneiland Midden

Een groot deel van de woningen in bezit van woningbouwverenigingen wordt de komende jaren ingrijpend gerenoveerd. Naast energiebesparing is er ook aandacht voor klimaatadaptie. Het waterschap heeft samen met woningcorporatie Mitros en een aantal partners (gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) bekeken op welke wijze Kanaleneiland Midden klaar kan worden gemaakt voor de verwachte klimaatverandering.
Voor het waterschap was dit allemaal nieuw, aangezien er voor Kanaleneiland geen wateropgave  en geen waterkering of watergang is. Maar er liggen wel mooie kansen om bijvoorbeeld duurzaam om te gaan met regenwater. meer nformatie vindt u in het boekje Klimaatbestendige wijkaanpak in Kanaleneiland Midden-Utrecht (pdf, 29 MB).

Koploperproject 1: Merwedekanaal

De zone langs het Merwedekanaal in de gemeente Utrecht gaat de komende jaren flink op de schop. Vanaf vorig jaar loopt het planproces van herstructurering. Het waterschap, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht werken intensief samen aan het klimaatbestendig maken van het gebied. Bureau LINT heeft in dit kader een onderzoek (Merwedekanaalzone Klimaatadaptief (pdf, 26 MB)) uitgevoerd om klimaatadaptatie concreet te maken. Zo heeft het bureau een aantal ontwerptekeningen gemaakt van (soorten) waterpleinen, wadi’s en groene daken.

Koploperproject 3: Hitte koelen en benutten

Oppervlaktewater is een duurzame bron van warmte en koude en van groot potentieel belang in de energietransitie en klimaatadaptatie. Door warmte te winnen koelt het oppervlaktewater af. Daardoor draagt benutting van deze energiebron bij aan bestrijding van klimaatthema’s hittestress en het verbeteren van de waterkwaliteit zoals blauwalgenbestrijding. In de regio Utrecht hebben het waterschap en gemeenten gezamenlijk een kansenkaart laten maken voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Het impactproject hitte koelen en benutten heeft als doel om de mogelijkheden van deze energiebron voor enkele locaties in beeld te brengen door het uitwerken van concrete business cases. Een van de gebieden is de Merwedekanaalzone in Utrecht en in Houten een bestaande nieuwbouwwijk aan de recreatieplas de Rietplas.

Meer informatie: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/voorbeelden/@169220/hittekoelen/

Betrokken Kanaleneiland Midden

Betrokken klimaatbestendig Kanaleneiland

Een grote groep heeft gewerkt aan Klimaatbestendig Kanaleneiland Midden. Betrokken waren mensen van de gemeente Utrecht, het waterschap, woningcorporatie Mitros, de provincie Utrecht, Stichting Utrecht Natuurlijk, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, twee bewoners en Stichting DOENJA. Dit onder begeleiding van bureau IKW.

Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar:

"Waterschap De Stichtse Rijnlanden wil graag kijken naar de kansen voor water door samenwerking en synergie. Klimaatadaptatie in het stedelijk gebied is een lange termijn-opgave van alle overheden, samen met de inwoners en ondernemers. Het biedt veel kansen voor een gezonde omgeving, maar is nog lang niet vanzelfsprekend!"