Aan de slag met ruimtelijke adaptatie tijdens werkconferentie

Donderdag 8 juni organiseerde de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht een werkconferentie bij Sweco in De Bilt over ruimtelijke adaptatie. De Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht bestaat uit acht Utrechtse overheden en veiligheidsregio Utrecht met Sweco als aanjager. Met een opkomst van rond de 50 enthousiaste deelnemers van andere gemeenten en kennisorganisaties was het een geslaagde middag.

De in oktober 2014 opgerichte Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht bestaat uit de gemeenten Stichtse Vecht, Houten, Bunnik, Utrecht, Woerden en Nieuwgein, de veiligheidsregio Utrecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht. De coalitie heeft als doel om ruimtelijke adaptatie in een regionaal verband aan te pakken en toe te passen in lopende en toekomstige plannen en projecten.

Presentaties

Tijdens de bijeenkomst werd de urgentie van ruimtelijke adaptatie nog eens benadrukt door een presentatie van Chantal Oudkerk Pool van de gemeente Rotterdam. Zij vertelde hoe Rotterdam met de opgave van ruimtelijke adaptatie omgaat en hoe maatregelen worden toegepast. “Bij de aanpak van ruimtelijke adaptatie is het vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat je interne en externe organisaties betrekt in je plannen. Zo kom je uiteindelijk tot een goed resultaat.” Daarnaast werd er nog aandacht gevraagd voor het belang van de inpassing van het principe meerlaagsveiligheid in de regio door Elsbeth Beeke-van der Graaf van Veiligheidsregio Utrecht.

Workshops

Met dit in het achterhoofd, ging de groep uiteen naar de verschillende workshops die georganiseerd waren door de coalitiepartners. Er kon worden gekozen uit zes workshops: praktische richtlijnen, extreme buien, communicatie, programmatische aanpak, levenscyclus benadering en omgevingsvisie. De resultaten van de workshops werden in een pitch aan de groep gepresenteerd, waarna Yigall Schilp van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de resultaten verbond met het Nationale Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Bovendien benadrukte hij dat “het opstellen van een omgevingsvisie een niet te missen kans is om ruimtelijke adaptatie integraal in te passen”.

Vervolgstappen

De komende periode gaat de coalitie werken aan uitgangspunten voor ruimtelijke adaptatie om op te nemen in de omgevingsvisies van de partners. In het najaar zal er worden gewerkt aan een kernboodschap om de identiteit van de coalitie te versterken. Dit kan worden ingezet om bewoners meer te betrekken en nationaal een geluid te laten horen.