Eerste sessie Risicodialoog regio Utrecht

Afgelopen donderdag 27 juni is een eerste sessie Risicodialoog voor de hele regio Utrecht gevoerd. Een geslaagde dag waarbij de 17 overheidspartners van het netwerk Water en Klimaat (Winnet en Coalitie Ruimtelijke Adaptatie) in gesprek gingen over welke gevolgen de klimaatverandering heeft voor de regio. Dit als vervolg op de klimaatstresstest van vorig jaar.

Een risicodialoog bestaat uit een serie gesprekken met elkaar. Het is een herhalend proces om de klimaatrisico’s te identificeren, ambities te bepalen en maatregelen te formuleren die moeten landen in beleid en een uitvoeringsprogramma. De urgentie is bekend door de analyse van het KNMI. De uitkomsten van de klimaatstresstest van 2018 vormden de basis voor dit gesprek. Een klimaatstresstest brengt de kwetsbaarheden voor klimaatverandering in beeld. Vorige week zijn In verschillende werksessies maatschappelijke risico’s, kansen en de mate van impact benoemd voor wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water), droogte, hitte en overstromingen. Een aantal collega’s van het waterschap was aanwezig bij de sessies. De komende maanden volgen er meer gesprekken met andere regionale spelers. En zullen de geïdentificeerde risico’s gekoppeld worden aan ambities en maatregelen. Het klimaat verandert en de gevolgen raken vele publieke, private partijen en sectoren. Samen aan de slag voor een klimaatbestendige regio.