Januari- april 2018: Werksessies "Klimaatadaptatie? Dat vraagt om actie"! en "Imago Coalitie".

In april hebben een aantal Regio Trainees een denksessie gehouden met projectonwikkelaars en overheden. De vraagstelling was: Denk jij in je werk wel eens na over het implementeren van een groen dak bij een nieuwbouwproject? Of zoek jij als ontwikkelaar, landschaparchitect of beleidsadviseur naar manieren om samen met andere partijen aan de klimaatadaptieve weg te timmeren?

De vier jonge beleidsmakers uit verschillende gemeenten hebben voor de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie onderzoek gedaan naar klimaatadaptatie in de regio Utrecht. Via gesprekken met ontwikkelaars, landschapsarchitecten en andere medewerkers van overheden hebben ze een rapport opgetekend waarin wordt geschetst wat de knelpunten zijn en hoe ontwikkelaars en overheden beter kunnen samenwerken.

Daarnaast hebben de trainees de Coalitie verder geholpen door het imago van de regio Utrecht uit te werken. Dit resulteerde in een 'praatplaat'.