Sluis open naar Van Boetzelaerpark in De Bilt

Op zaterdag 29 oktober zetten hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Guus Beugelink en wethouder Anne Brommersma  van gemeente De Bilt letterlijk de sluizen open in het deels heringerichte Van Boetzelaerpark in De Bilt.

De hoogheemraad en de wethouder openden hiermee de verbinding tussen het Van Boetzelaerpark en de Biltse Grift, via een nieuwe watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) met natuurvriendelijke oevers. Door de nieuwe verbinding wordt het water in het park minder voedselrijk en dat is weer beter voor de waterkwaliteit. Door de maatregel kan er bovendien in droge tijden water vanuit de Biltse Grift ingelaten worden. Tot nu toe werd het watertekort aangevuld met tankwagens.

Het waterschap betaalde vanuit de ‘Impuls Kwaliteitswater in de Stad’ bijna € 30.000 mee aan dit project.


Michael 14
Michael 17
Michael 19