Informatie op maat

Agrariërs

Bent u agrariër? Kijk dan verder voor specifieke informatie over water en de agrarische bedrijfsvoering. U kunt zich ook abonneren op onze nieuwsbrief @grariër.

Gemeente / omgevingsdienst

Werkt u bij een gemeente of omgevingsdienst? Dan krijgt u mogelijk te maken met de Watertoets of andere regels van het waterschap.

Bedrijven

Werkt u bij een bedrijf en wilt u bijvoorbeeld grondwater onttrekken of lozen op het riool of het oppervlaktewater? Dan heeft u te maken met het waterschap.

Onderwijs

Werk je in het onderwijs of ben je leerling/student en wil je iets met water? Kijk dan wat voor mogelijkheden er zijn voor stage of een leuke aanvulling op het lesprogramma.