Projectplanning herprofileren Rijnwijcksewetering

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Het ontwerp-projectplan heeft van 25 maart t/m 6 mei 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend.

Op 25 juni 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het definitieve projectplan vastgesteld.

Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2019.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.