Herprofilering Rijnwijcksewetering

Het waterschap gaat werkzaamheden uitvoeren aan de Rijnwijcksewetering in Zeist. Na afloop van de werkzaamheden gaat het waterschap het onderhoud aan de wetering overdragen aan de aangrenzende eigenaren. Het projectplan waarin de werkzaamheden staan beschreven is vastgesteld door het bestuur van het waterschap. De Rijnwijckse wetering is belangrijk voor de wateraanvoer in Zeist.

Wat gaan we doen?

Het waterschap is van plan om werkzaamheden uit te gaan voeren aan de Rijnwijcksewetering in Zeist. De Rijnwijckse Wetering is van belang voor de aanvoer van water voor Zeist. Deze wetering is op dit moment in beheer en onderhoud van het waterschap. Het waterschap wil het onderhoud overdragen naar de aangrenzende eigenaren. Voordat het zover is gaat het waterschap de watergang opschonen en herprofileren. Op sommige locaties is de wetering namelijk verland. De werkzaamheden gebeuren ter hoogte van de Driebergseweg 22 in Zeist, vlakbij de hocheyvelden van Phoenix.

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Het ontwerp-projectplan heeft van 25 maart t/m 6 mei 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend.

Op 25 juni 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het definitieve projectplan vastgesteld.

Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2019.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.