Projectplanning groot onderhoud RWZI Zeist

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Eerst wordt de installatie geïnspecteerd om te kijken welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten gaan worden.

De uitvoering van de werkzaamheden starten in 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.