Groot onderhoud rioolwaterzuivering

De zuiveringsinstallatie van Zeist zuivert het afvalwater van de inwoners en bedrijven uit Zeist en Austerlitz. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in de Zeister Grift.

Wat gaan we doen?

De installatie is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar. Tijdens deze periode wordt er gewerkt aan de installaties voor het transport en de zuivering afvalwater.

Wat is onze werkwijze?

Eerst worden de zuiveringsinstallatie, rioolgemalen en persleidingen geïnspecteerd om de omvang van de renovatie in kaart te brengen. Daarna wordt gekeken naar wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra hier meer over bekend is, kunt u de informatie vinden op deze pagina.

Foto van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zeist

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Eerst wordt de installatie geïnspecteerd om te kijken welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten gaan worden.

De uitvoering van de werkzaamheden starten in 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.