Projectplanning baggeren watergangen Bosch en Duin

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De uitvoering start in het 3e kwartaal 2021.

Het project wordt in het 4e kwartaal van 2021 afgerond.