Projectplanning baggeren watergangen Bosch en Duin

De uitvoering start in het 3e kwartaal 2021.

Het project wordt in het 4e kwartaal van 2021 afgerond.