Baggeren watergangen Bosch & Duin

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

De watergangen worden gebaggerd waarbij de bagger op de kant wordt gezet of getransporteerd wordt naar een weilanddepot.

Wat is onze werkwijze?

Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. Zodra hier meer over bekend is, dan kunt u de informatie vinden op deze pagina.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De uitvoering start in het 3e kwartaal 2021.

Het project wordt in het 4e kwartaal van 2021 afgerond.