Aanleg alternatief tracé duiker Blikkenburgervaart

De omgeving en stedelijke kern van Zeist wordt van water voorzien door aanvoer vanuit de Kromme Rijn. Het water wordt via de Rijnwijkse wetering en de Blikkenburgervaart aangevoerd.

Wat gaan we doen?

Er is een projectplan opgesteld waarin is opgenomen dat de huidige duiker moet worden vervangen door een nieuwe, grotere duiker of, als dit mogelijk is, te vervangen door een watergang. Aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat het aanbrengen van een watergang de voorkeur heeft.

Waarom gaan we dit doen?

Tussen de Rijnwijkse wetering en de Blikkenburgervaart ligt een duiker met een lengte van 500 meter. Deze duiker verkeert in een slechte staat van onderhoud en is bovendien te krap gedimensioneerd om, na een overstort van de riolering, de vereiste hoeveelheid water te kunnen doorvoeren.

Wat is onze werkwijze?

Er wordt een nieuwe primaire watergang aangelegd. De werkzaamheden bevinden zich op particulier terrein. Met de perceeleigenaren is overeenstemming bereikt. Een deel van het terrein waar de werkzaamheden plaats vinden is toegankelijk voor publiek. Hier wordt tijdens uitvoering rekening mee gehouden.

Voor de werkzaamheden is een omgevingsvergunning afgegeven door de gemeente Zeist. Hierop is een bezwaarschrift ingediend door werkgroep Natuurlijk Zeist. Over dit bezwaarschrift is nog contact tussen de jurist van HDSR en de gemeente Zeist. Voor de werkzaamheden is een vergunning natuur en landschap aangevraagd bij de provincie (VNL). Voor dit project is een projectplanprocedure doorlopen.

Contact

Contactgegevens toezichthouder

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Fase 1 - Voorbereiding van de werkzaamheden

De werkzaamheden gaan medio januari 2021 van start.

De werkzaamheden worden medio maart 2021 afgerond.