Renovatie gemaal Haanwijk

Gemaal Haanwijk is gelegen aan de Haanwijk naast nr. 33 te Harmelen en zorgt voor het op peil houden van de polder Haanwijk. De besturingsinstallatie werkt automatisch en is aangesloten op het centrale communicatie- en besturingssysteem van het waterschap. Het drijfvuil wordt met een automatische grofvuilroosterreiniger uit het water verwijderd.

Wat gaan we doen?

Het gemaal is verouderd en aan grootonderhoud toe. De behuizing van het gemaal is in een zeer matige bouwkundige staat. De bestaande pompen zijn niet visvriendelijk. Het waterschap wil ook een aantal aanpassingen doorvoeren, zodat een goede waterbeheersing ook de komende 25 jaar weer gegarandeerd is. Het bestaande gemaal wordt gedeeltelijk gesloopt. De pompen en de elektrotechnische besturingsinstallatie worden vervangen.

Waarom gaan we dit doen?

De nieuwe pompen zijn visvriendelijk en hebben iets meer reserve pompcapaciteit voor de toekomst. Meer dan 95% van de vissen komt ongeschonden door de pompen. De nieuwe elektrische installatie is veel efficiënter en dus ook behoorlijk energiezuiniger.

Wat is onze werkwijze?

De grofvuilroosterinstallatie wordt gerenoveerd en de drijfvuilopslag wordt verbeterd. Op de bestaande onderbouw wordt een nieuwe behuizing gebouwd in een landelijke bouwstijl, die past in de omgeving. Het terrein en het toegangspad zullen worden hersteld. Tijdens de werkzaamheden zorgt een tijdelijke pomp ervoor dat overtollig water uit polder Haanwijk wordt afgevoerd.

Contact

Theo Buijserd
Theo Buijserd
Projectleider

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De werkzaamheden zijn gestart met het slopen van het oude gemaal en het aanleggen van het noodgemaal.

De werkzaamheden zijn midden september afgerond.