Projectplanning realisatie krooshekreiniger Spuikoker Haanwijkersluis Harmelen

Tijdens deze voorbereidingsperiode zijn er verschillende werkzaamheden geweest.

Aanpassen van het Remmingwerk voor de sluis (ca 3 werkdagen)

Graven bouwput t.b.v. fundering (ca 5 dagen)

In deze week zijn de eerste werkzaamheden van start gegaan.

Aanbrengen van trillingsvrije schroefpalen (ca 1 dag)

Aanbrengen funderingsvloer en vuilstortbak (ca 4 weken)

Rustperiode (ca 2 weken)

Na de rustperiode zijn de werkzaamheden weer opgestart

Plaatsen van de automatische reiniger (ca 4weken)

Plaatsen hekwerk (ca 1 dag)

De werkzaamheden zijn succesvol afgerond en het project is opgeleverd.

Afwerken bouwterrein en opnieuw straten oprit naar sluis (ca 3 dagen).

Opleveren van het project (7 september tot en met 21 september)