Realisatie Krooshekreiniger Spuikoker Haanwijkersluis Harmelen

Voor de Haanwijkersluis hoopt zich veel vuil op. Dit (drijf)vuil zorgt voor problemen m.b.t. de recreatievaart, water-aan en afvoer, waterkwaliteit en stankoverlast.

Wat gaan we doen?

Om dit probleem op te lossen heeft Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aan RLC roosterreiniger BV de opdracht gegeven om een volautomatische roosterreiniger te plaatsen.

Waarom gaan we dit doen?

Deze machine zal in de toekomst drijfvuil uit de Oude Rijn halen dat zich ophoopt voor de Spuikoker en de sluis.

Wie voert het werk uit?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door RLC Roosterreiniger BV uit Waddinxveen.

Contact

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Tijdens deze voorbereidingsperiode zijn er verschillende werkzaamheden geweest.

Aanpassen van het Remmingwerk voor de sluis (ca 3 werkdagen)

Graven bouwput t.b.v. fundering (ca 5 dagen)

In deze week zijn de eerste werkzaamheden van start gegaan.

Aanbrengen van trillingsvrije schroefpalen (ca 1 dag)

Aanbrengen funderingsvloer en vuilstortbak (ca 4 weken)

Rustperiode (ca 2 weken)

Na de rustperiode zijn de werkzaamheden weer opgestart

Plaatsen van de automatische reiniger (ca 4weken)

Plaatsen hekwerk (ca 1 dag)

De werkzaamheden zijn succesvol afgerond en het project is opgeleverd.

Afwerken bouwterrein en opnieuw straten oprit naar sluis (ca 3 dagen).

Opleveren van het project (7 september tot en met 21 september)