Projectplanning realisatie peilscheidingen polder Rietveld

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De verwachting is dat de werkzaamheden in september van start gaan.

De verwachting is dat in december 2021 de werkzaamheden worden afgerond.