Projectplanning realisatie peilscheidingen polder Rietveld

Dit is de introductie op de planning. Deze tekst is niet zichtbaar op de projectpagina.

De verwachting is dat de werkzaamheden in september van start gaan.

De verwachting is dat in december 2021 de werkzaamheden worden afgerond.