Realisatie peilscheidingen polder Rietveld

Laatst gepubliceerd op 7 januari 2022

De Rietveldse kade is de peilscheiding tussen de polders Rietveld en Zegveld. Uit de polder Rietveld loopt te veel water weg. Hierdoor moet teveel water worden ingelaten. Het weglekkende water veroorzaakt wateroverlast in de polder Zegveld.

Wat gaan we doen?

Er worden 27 peilscheidende gronddammen aangelegd. Deze dammen vormen de nieuwe peilscheiding tussen de polder Rietveld en de polder Zegveld.

Waarom gaan we dit doen?

De aangrenzende eigenaren zijn onderhoudsplichtig voor het functioneren van de peilscheiding, maar het kost de eigenaren erg veel moeite om de kade waterdicht te houden. Het gevolg hiervan is dat water vanuit polder Rietveld lekt naar polder Zegveld. De lekkages zijn dermate groot dat het waterschap de vereiste peilen niet in kan stellen. Er moet teveel water worden ingelaten in polder Rietveld en teveel water worden weggepompt uit polder Zegveld. De realisatie van nieuwe peilscheidingen heeft als doel om een degelijke en goed te onderhouden peilscheiding aan te brengen tussen de polder Rietveld en de polder Zegveld.

Wat is onze werkwijze?

Het waterschap pakt dit project gezamenlijk op met de agrariërs. Het waterschap zorgt voor de leverantie van de kleigrond voor de aanleg van de dammen. De agrariërs leggen zelf de dammen aan.

Wie voert het werkt uit?

Dit project is een samenwerking van het waterschap en de agrariërs in het gebied.

Contact

Relatie met andere projecten

Dit project is onderdeel van de peilbesluiten Zegveld en Oud-Kamerik

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De verwachting is dat de werkzaamheden in september van start gaan.

De verwachting is dat in december 2021 de werkzaamheden worden afgerond.