Planning project Grechtkade-West

Fase 1 - Inspraak projectplan waterbergingsgebied (13 november tot en met 24 december 2017)

Fase 2 - Aanbesteding en selectie van de aannemer (eind november 2017)

Tijdens deze periode zijn er verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

Vaststelling van het projectplan waterberging en start aanleg

Start uitvoering kade en nvo

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.