Pomp de Haak

Laatst gepubliceerd op 25 oktober 2021

De Nieuwkoopse Plassen en de Haak zijn restanten van het voormalige Hollandse kustvlakteveen. Natuurmonumenten en de Hoogheemraadschappen van Rijnland en De Stichtse Rijnlanden gaan samenwerken om de waterkwaliteit te verbeteren in de Nieuwkoopse Plassen.

Wat gaan we doen?

Het idee om water vanuit natuurgebied De Haeck richting de Nieuwkoopse Plassen te krijgen ten behoeve van een waterkwaliteitsverbetering van de Nieuwkoopse Plassen, bestaat al geruime tijd.  Om water terug te krijgen naar de Nieuwkoopse Plassen is een opvoergemaal nodig dat het water vanuit gebied de Haeck terugpompt naar de Nieuwkoopse Plassen. Het opvoergemaal wordt geplaatst nabij de Hollandse kade op de grens tussen de twee gebieden.

Waarom gaan we dit doen?

In het gebied van de Haak is weinig waterberging mogelijk door de hoge waterpeilen ten behoeve van de natuur. Het regenwater wordt altijd snel afgevoerd richting de polder. Door het water terug te pompen naar de Nieuwkoopse Plassen wordt het ‘goede en schone’ water van de Haak benut voor de Nieuwkoopse Plassen en wordt tegelijkertijd de polder ontlast.

Bijzondere samenwerking

Dit project is een samenwerking van Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  In juli 2018 zijn AB-leden met Natuurmonumenten op veldbezoek geweest in de natuurgebieden de Haak en de Kamerikse Nessen. Hierbij heeft Natuurmonumenten de wens uitgesproken om de natuurwaarden in het gebied te verbeteren door het goede water van de Haak naar de Nieuwkoopse Plassen terug te pompen.

Verschillende beheerders van verschillende gebieden.

Het water van De Nieuwkoopse Plassen is onderdeel van het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. In april 2020 heeft het college Hoogheemraadschap van Rijnland besloten om positief tegenover het idee te staan om het water uit ons beheergebied te ontvangen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland draagt daarom bij aan de bouw en financiering van de installatie. Deze pomp komt op het gebied van Natuurmonumenten te staan en wordt voor een deel gefinancierd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ook neemt ons waterschap het beheer en onderhoud op zich.

Samenwerkingsovereenkomst

Om de afspraken over de realisatie, het beheer en onderhoud en financiering tussen de partijen vast te leggen, is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen Hoogheemraadschap van Rijnland, Natuurmonumenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Foto van het gebied

foto van het gebied. Pomp de haak is in het groen aangegeven binnen het rode kader dat de werkzaamheden plaats gaan vinden. In het blauw staan de locaties van de bufferzone en gemaal Bosweg gemarkeerd.

Pomp de haak is in het groen aangegeven binnen het rode kader dat de werkzaamheden plaats gaan vinden. De locaties van de bufferzone en het gemaal Bosweg zijn in het blauw gemarkeerd.

Contact

Jacco van Capelle
Jacco van Capelle
Projectleider

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Op dit moment wordt de pomp ontworpen die in het gebied komt te staan.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de pomp wordt geplaatst. De verwachting is dat dit in 2022 gaat plaats vinden.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. De verwachting is dat in 2022 de werkzaamheden zijn afgerond.