Extra wateraanvoer Gerverscop en Teckop-Zuid

De peilgebieden Gerverscop en Teckop-Zuid worden van water voorzien vanuit de Teckopse Molenvliet. De inlaatcapaciteit van de oude inlaten voldoen niet aan de aanvoernorm van het waterschap. In droge periodes kon er onvoldoende water aangevoerd worden, waardoor het waterniveau in de sloten te ver kon dalen.

Wat gaan we doen?

De bestaande inlaten worden verruimd en geautomatiseerd. Daarnaast wordt, daar waar nodig om het water door te voeren naar de achtergelegen peilgebieden, de sloot verbreed. Om de vismigratie te bevorderen worden beide inlaten passeerbaar gemaakt voor vissen. Tot slot wordt bij de Hollandse Kade de hoofdwatergang over een traject van 150 meter verlegd.

Waarom gaan we dit doen?

Door deze maatregelen uit te voeren, krijgt een perceeleigenaar de mogelijkheid een individuele hoogwatervoorziening aan te leggen om zijn fundering te beschermen.

Wat is onze werkwijze?

Er zit een groot peilverschil van maar liefst een meter tussen de Teckopse Molenvliet en de achterliggende polders. Om het voor vissen mogelijk te maken stroomopwaarts te zwemmen wordt hier een sluisvispassage aangelegd. Dit is een buis die aan beide uiteinden voorzien is van een automatische schuif. Deze schuiven gaan om de beurt elk kwartier open en dicht. De werking is daarmee vergelijkbaar met een scheepssluis. De nieuwe inlaat werkt als vispassage als er geen watervraag in de polder is, en de vispassage werkt als inlaat als deze vraag er wel is!

Contact

Watergebiedsplan Kamerik & Kockengen

Het project is een maatregel uit het watergebiedsplan Kamerik & Kockengen.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Fase 1 - Uitvoering van de werkzaamheden.

De planning is om de werkzaamheden eind 2020 / begin 2021 af te ronden