Herstel oevers Oude Kromme Rijn en Caspargouw in Cothen

Het waterschap is verantwoordelijk voor de oeverconstructies van de Oude Kromme Rijn en de Caspargouw.

Wat gaan we doen?

Het waterschap gaat op 3 deeltrajecten de oevers herstellen omdat deze oevers in slechte staat verkeren. Eén deeltraject wordt gesubsidieerd door Europa. Voor de werkzaamheden is een omgevingsvergunning verstrekt door gemeente Wijk bij Duurstede

Waarom gaan we dit doen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het Groot Onderhoud Programma Oevers.

Wat is onze werkwijze?

  • Deeltraject Oude Kromme Rijn zuidzijde (kaasboerderij). Hier wordt aan de noordzijde over een lengte van 1150 meter de beschoeiing vervangen, aan de zuidzijde wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd met vier vissteigers. Om de natuurvriendelijke oever aan te leggen is het noodzakelijk om de knotwilgen te verplanten. Hier heeft het waterschap een vergunning voor ontvangen van de gemeente. De inlaatplaats voor de onderhoudsboot wordt hersteld. Het terrein van de inlaatplaats wordt heringericht. Dit deelproject wordt gesubsidieerd met een Europese subsidie.
  • Deeltraject “landgoed Peppelenbuurt”. Hier wordt circa 600m1 beschoeiing vervangen voor een onderwaterbeschoeiing met een betonmat tegen het talud aan.
  • Deeltraject “van Rooijen”. Over een lengte van 980m1 wordt de beschoeiing vervangen. Aan beide zijden wordt een onderwaterbeschoeiing met een betonmat in het talud aangebracht.

De hinder van de werkzaamheden voor de omgeving zal beperkt zijn. Als er werkzaamheden in de nabijheid van een wandelpad worden uitgevoerd kan het zijn dat voor de veiligheid van wandelaars tijdelijk het wandelpad niet toegankelijk is.

Wie voert het werk uit?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Leeuwen GWW B.V.

Bijzonderheden

Eén deeltraject wordt gesubsidieerd door Europa. Voor de werkzaamheden is een omgevingsvergunning verstrekt door gemeente Wijk bij Duurstede

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Fase 1 - Opstellen van een bestek en de tekeningen

De uitvoering van de werkzaamheden starten in januari 2021

De werkzaamheden worden in maart 2021 afgerond.