Ik wil me kandidaat stellen

Wilt u zich verkiesbaar stellen?

Dat kan door u aan te sluiten bij een bestaande politieke partij naar keuze. Neem daarvoor contact op met die partij. U kunt daarnaast ook met een nieuwe partij of groepering meedoen aan de waterschapsverkiezingen. De naam (aanduiding) van de nieuwe partij kunt u tot en met 19 december 2022 laten registreren bij het centraal stembureau van het waterschap. Hoe eerder u uw partij laat registreren hoe gerichter het waterschap u kan infomeren over de vervolgstappen in het verkiezingsproces. De pagina ‘Registratie en kandidaatstelling’ geeft meer informatie over (de noodzaak van) het registreren van partijen en de procedure van kandidaatstelling.

Wilt u meer weten over wat de functie van algemeen en dagelijks bestuurslid inhoudt? Bekijk dan de pagina’s met functieprofielen.

Om een indruk te krijgen van het aantal stemmen per kandidaat per gemeente in ons werkgebied, kunt u de verkiezingsuitslagen van 2019 bekijken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u contact opnemen met de projectleider, Cor Vos, telefoon (030) 634 59 41 of mail naar cor.vos@hdsr.nl.